در مورد باکس (جعبه)

باکس‌ها انواع مختلفی دارند که حداقل تعداد سفارش باکس از 250 عدد شروع می‌شود. برای باکس‎‌ها انواع مختلفی می‌توان می‌توانیم چاپ کنیم.

نوع اول: (رو کرافت + چاپ تک‌رنگ داخل کرافت بدون چاپ) در این نوع چاپ روی کرافت می‌زنیم و داخل جعبه به صورت ساده کرافت هست. 

نوع دوم: (رو گلاسه چاپ رنگی + داخل کرافت بدون چاپ) در این نوع داخل چاپ کرافت هست مثل نوع اول،  و رو گلاسه رنگی چاپ می‌شود. 

نوع سوم: (رو گلاسه چاپ رنگی + داخل سفید بدون چاپ) در این نوع داخل چاپ سفید و رو باکس چاپ رنگی انجام می‌شود. 

نوع چهارم: (روگلاسه چاپ رنگی + داخل گلاسه چاپ رنگی) در این نوع  هم رو و داخل باکس چاپ رنپی انجام می‌شود.

*به ترتیب به‌صرفه‌ترین نوع اول و به مراتب قیمت‌ها بیشتر می‌شود. 

نکات کلیدی در مورد باکس

*برای یووی موضعی مبلغ 2/500/000 تومان به مجموع قیمت اضافه می‌گردد.

*در تمامی محصولات گلاسه در صورت چاپ تمپلات مبلغ 900/000 تومان به مجموع قیمت اضافه ‌می‌گردد. 

*برای طلاکوب به ازای هر رو مبلغ 1/500/000 تومان بابت طلاکوب و 750/000 تومان بابت کلیشه به قیمت اضافه می‌گردد.

*سایزها برحسب سانتی‌متر و قیمت‌ها بر اساس تومان می‌باشد.

*تمامی محصولات رویه‌های گلاسه دارای سلفون مات و براق حرارتی می‌باشد.

*زمان تحویل سه هفته کاری می‌باشد. 

نمونه جدید:

نمونه کار باکس:

نمونه کار داخل کرافت:

نمونه کار داخل سفید:

نمونه کار داخل چاپ:

جدول قیمت‌بندی باکس: