طراحی لوگو:

وقتی اسم لوگو را می‌شنویم، یاد هویت برندمون می‌افتیم. چرا؟ چون لوگو شما قرار است به بازپروری هویت برند شما کمک کند. درواقع لوگو شما هویت‌ساز برند شماست. لوگو شما قرار است با مخاطبتون ارتباط بگیرد. این به این معناست که قرار است به مخاطب شما بگوید شما به چه دلیلی اسم مدنظرتان را برای برندتان انتخاب کردین و به چه معنی هست؛ لوگو شما قرار است به مخاطبتان حیطه شغلی شما را منتقل کند. 

پس لوگو از مهم‌ترین‌ها دررابطه برند شماست. لوگو شما قرار است روی پکیجینگ شما چاپ شود و روانه خانه مخاطبتان شود و معرف شما و برندتان باشد.

اما آیا هرفردی (یا بهتر است بگوییم هر طراحی) می‌تواند برای برند شما لوگو را خلق کند؟ جواب منفی است چون خلق‌کردن لوگو فرد مخصوص خودش را می‌طلبد که به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت داشته باشد. تیم هوران‌گرافیک نیز بر این عقیده است : )

نمونه لوگو تایپ

نمونه لوگو تصویری

نمونه لوگو ترکیبی