ساک‌دستی پارچه‌ای

از تجارب دیگر هوران گرافیک می‌توان به این موضوع اشاره کرد که ساک خرید و ساک‌دستی تبلیغاتی از مهم‌ترین ابزارهای تبلیغات در نمایشگاه‌ها به حساب می‌آید. برخی از اشخاص تصور می‌کنند که فقط بروشور و یا کاتالوگ برای ماندگاری در ذهن مشتری کافی است اما به طور حتم اینگونه نیست. وقتی مشتری وارد یک نمایشگاه بین‌المللی یا داخلی می‌شود با انواع و اقسام غرفه‌ها مواجه می‌شود که هرکدام در راستای یک هدف مشترک به نمایشگاه آمده‌اند و هرکدام سهمی در اشغال ذهن مشتری دارند و معمولا بروشور یا کاتالوگ خود را به مشتری ارائه می‌کنند و مشتری با گردش یک ساعته در نمایشگاه بیش از ده کاتالوگ و انواع هدیه‌های تبلیغاتی را دریافت می‌کند و اینجاست که ساک دستی مفید واقع می‌شود و حسابی به مشتری کمک می‌کند. در واقع ساک تبلیغاتی باعث آرامش خاطر مشتری می‌شود و زمانی که به منزل و محل کار خود برمی‌گردد با اولین چیزی که روبرو می‌شود ساک دستی تبلیغاتی است و اینجا خوب می‌شود اگر شما روی ساک‌دستی پارچه‌ایتان برند خودتان را ثبت کرده باشین.

ساک‌دستی پارچه‌ای دارای ابعاد مختلف است و ابعاد استانداردی وجود دارد ولی شما هم می‌توانید ابعاد پیشنهادی خودتان را هم در نظر بگیرین. سفارش‌های پارچه‌ای از 100 عدد شروع می‌شود و شما می‌توانید هم به صورت ساده و هم به صورت چاپ لوگو روی  ساک‌دستی پارچه‌ای سفارش بدهید.

*استثنائاً بگ برای ابعاد 20*30، حداقل سفارش 1000 عدد هست. ولی بقیه ابعاد برای ساک‌دستی‌های پارچه‌ای می‌توانید از حداقل 100 عدد ثبت سفارش کنین. ساک‌دستی‌های پارچه‌ای در رنگ‌بندی‌های مختلف.

نمونه‌های جدید:

نمونه‌های ساک‌دستی پارچه‌ای

نمونه ساک‌دستی‌های 20*30

نمونه ساک‌دستی‌های 25*35

نمونه ساک‌دستی‌های 30*40

نمونه ساک‌دستی‌های 35*45

ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای

نمونه ساک‌دستی‌های 50*40

ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای

نمونه ساک‌دستی‌های 27*30 باکس‌بگ

ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای

نمونه ساک‌دستی‌های 30*40 باکس‌بگ

ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای

نمونه ساک‌دستی‌های 30*40 باکس‌بگ (دوتکه)

ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی پارچه ای

نمونه ساک‌دستی‌های 50*40 باکس‌بگ

نمونه ساک‌دستی‌های 40*45 سفارشی

نمونه ساک‌دستی‌های 35*45 سفارشی

نمونه ساک‌دستی‌های 50*40 سفارشی

جدول قیمت‌بندی بگ پارچه‌ای: