طراحی لوگو، قیمت و انواع آن

طراحی لوگو تایپ

لوگو تایپ به سبکی از لوگوها گفته می شود که در طراحی آنها تنها نام کامل و یا مخفف برند به کار برده می شوند. در این نوع از لوگو ها میزان جدیت کار و عرصه ی فعالیت برند بوسیله شکل و رنگ استفاده شده برای نوشتن نام برند نشان داده می شود.

مراحل طراحی لوگو و همچنین نمونه کار لوگوی تایپ، تصویر و ترکیبی در سایت هوران قابل مشاهده است.

طراحی لوگو تصویر

لوگو تصویر به لوگویی که صرفا از یک عنصر تصویری که معمولا به طرزی خاص رسم شده یا خصیصه ای منحصر به فرد دارد گفته می شود .
در این دسته از لوگوها یا نام برند در اطراف لوگو ذکر نمی شود یا بگونه ای نوشته می شود که در صورت نیاز بتوان آنرا حذف نمود ، چرا که در صورت تبلیغات مناسب تصویر لوگو بدون نیاز به وقت برای خواندن و درک مفهوم کلمات هویت و نام برند را به بیننده معرفی می ند.

طراحی لوگو ترکیبی

به لوگویی که به صورت ترکیبی از دو عنصر متن و تصویر تشکیل شده لوگوی ترکیبی گفته می شود.در این دسته از لوگو ها هم باید نام و گاها شعار تبلیغاتی برند با فونت و رنگی مناسب نوشته شود و هم باید از تصاویر راهنما برای معرفی زمینه و سبک کاری برند به شکلی متناسب و درخور استفاده گردد.

قیمت طراحی لوگو ، طراحی لوگو
تعرفه طراحی لوگو ، قیمت طراحی لوگو
قیمت طراحی لوگو